HJEM OM OSS PRODUKTMALER
NYHETER KONTAKT OSS Ledige stillinger
KNUSING OG ASFALT

Kristiansen Automasjon AS har siden 1993 levert løsninger til sikte-/ knuseverk og asfaltverk innen SCADA-/ HMI-systemer, automatiserte prosesser (PLS-programmering), videoovervåking av prosess og produksjon, kraftdistribusjon, produksjon, lagring og utlasting av asfalt.

Vi har i løpet av disse årene fått en god database med gode løsninger for sluttkunde i alt fra el- og automasjonstavler til sikker lagring og rapportering av produksjonsdata.
Derfor har vi utarbeidet standarder/ maler som gjør samarbeidet med sluttkunden lettere for å finne optimal løsning.

KS700

Denne standarden er utviklet for sikte- og knuseverksbransjen og bygger på Siemens S7-1500 som prosess-PLS og Wago PFC som HMI.
Standarden inneholder forhåndsdefinerte objekter som gjør det veldig enkelt å utvide prosessen med motorer og instrumentering, både i prosess-PLS og HMI.
Som HMI benytter vi Wago PFC (PLSer) med integrert web-server. Dette gjør at driftskontrollen kan betjenes fra hvilken som helst nettleser så lenge operatøren har tilgang.

KS600

Hensikten med KS600 er innsamling av data fra prosessanlegget. Disse dataene fremvises i form av rapporter og tabeller, alt etter hva kunde ønsker.
KS600 kan også leveres med system for drift- og vedlikehold, der telleverk og alarmer fra objektene leses direkte fra prosessanlegget og lagres til database. Ved tid for service eller kritiske alarmer kan dette sendes ut enten via e-post eller SMS
Dette gir en god innsikt i anlegget og gjør arbeidet med preventivt vedlikehold enklere.

Programvaren kan kommunisere direkte med prosess-PLS og logge lokalt eller til sky. Rapporter hentes og leses direkte i din nettleser.

DRIFTSKONTROLL

I den senere tid er datasikkerhet og lagring av prosessverdier blitt satt på dagsorden - noe som fører til at flere og flere velger større SCADA-løsninger.

KS var tidlig ute med løsninger ved bruk av Factory Link, senere GE Proficy iFIX og Copa-Data Zenon og har levert flere anlegg med

Kristiansen Automasjon AS hjelper deg med valg av produkt og skreddersyr løsningen for deg.

VANN OG AVLØP

KS har siden 1992 levert en rekke elektro- og automasjonsfordelinger, elektroinstallasjoner og kontrollsystemer til VA-bransjen.

Kommuner i Gudbrandsdalen, Østerdalen, Glåmdalen, samt Sauherad og Kviteseid kommune er godt representert i vår portefølje.

Av standariserte systemer har vi:

KS020 og KS030 er begge er tilrettelagt for varsling via SMS samt kommunikasjon med overliggende driftskontroll, via Modbus RTU eller Modbus TCP/IP over kobber, fiber, Wi-Fi eller radiosamband.

Av noe spesiell karakter har vi levert elektro- og automasjonssystemer for avløpstømming av togsett, ved anleggene til Mantena, nå BaneNor, i Lodalen, Skien og Sundland.

Elektro- og EKOM-installasjoner

Har siden 2000 levert nøkkelferdige elektro-, automatiserings-, og IT-installasjoner for kunde,der koordinering av autoriserte installatører med vår egen virksomhet etter vår oppfattning har vært nøkkelen til suksess.
På midten på 2000 tallet fikk vi vår registrering hos Post og Teletilsynet som RIA-installatør (radio) og nå ved ny EKOM-lov i 2012 videreført som EKOM-installatør.
I 2008 ble vi registrert i elvirksomhetsregisteret som prosjekterende,utførende og vedlikehold av lavspennings automatiseringsanlegg.
I 2011 ble registreringen utvidet til lavspennings bygnings- og industrianlegg, slik at vi nå kan opptre og utføre som installatører ved prosjekter.
Per i dag fremstår vi som en komplett installatør fra lavspent til spredenett og radiokommunikasjon.

Bioteknologi og miljø

KS har siden 1995 hatt gleden av å bistå Cambi AS med elektro, motor- og fordelingstavler og automasjon ved flere av deres leveranser av biogassanlegg.
I 2014 leverte vi også tilsvarende for Purac AB sammen med Cambi AS ved Nye Mjøsanlegget.

  HIAS i Stange, Norge - 1995 Cambi.no  
  Mjøsanlegget i Lillehammar, Norge - 2002 glor.no  
  Kapusciska i Bydgoszcz, Polen - 2004 abrys.pl  
  Oxley Creek i Brisbane, Australia - 2005 stanceglobal.com  
  Ecopro I Verdal, Norge - 2007 ecopro.no  
  Nye Mjøsanlegget i Lillehammer, Norge - 2014 Mjøsanlegget.no  

 

Etter hvert ble også flere kunder interessert i våre produkter og tjenester

 

  Behandling av organiske biprodukter fra næringsmiddelindustrien – Miljøfor Hamar miljofor.no
  Biprodukter fra slakterier og lignende og døde dyr som videreforedles til kjøttbeinmel og animalsk fett – Norsk Protein Hamar norskprotein.no
  Kverning av restavfall, som blant annet benyttes som brensel til forbrenningsanlegg –  med anlegget HRR Miljø/ Ragn Sells Hamar ragnsells.no
  Gjenvinning og resirkulering av plastmaterialer – Norfolier Greentec – Folldal Gjenvinning norfolier.com
  Pilot-prosjekt for rensing av CO2-gass fra forbrenningsanlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud kanfagroup.com
ELEKTRO-FORDELINGER

KS Automasjon as har siden 1992 levert elektro- motor- og automasjonsfordelinger til privat og offentlig sektor.

OPPDRETT OG SLAKTERI

KS har siden 1992 produsert elektro og automatiseringsanlegg for behandling av slaktevann fra fiskeforedlingsfabrikker, med vårt system KS400.

Fra 2010 ble vi valgt som elektro og automasjonsleverandør av Hygieneteknikk AS, med hovedfokus på rengjøring/vask av slakterier og ikke minst verdensomspennende fjerning av lakselus.

Ved anlegget til Nortura på Rudshøgda og ved et anlegg i Tyskland har vi levert elektro og automasjon for slaktelinjer av sau, helt fra avliving og til transport til kjølelager.

ENØK OG VENTILASJON

ENØK for KS er vil være å benytte vår elektro- og automasjonskompetanse innen industri, nærings- og forretningsbygg, bolighus og større boenheter kan også være aktuelle - der fokus er å redusere driftskostnader uten at det i nevneverdig grad går ut over komfort.
Dette gjør vi ved å utføre et forprosjekt i forhold til din enhet, for deretter å komme opp med forslag om tiltak.

Vi er fabrikatuavhengige som gjør at vi står fritt i å tilby det produktet som best passer til din enhet.

For større enheter har vi systemet KS100 som dekker alt fra frittstående ventilasjonsaggregat til større sammenkoblede aggregater til sentral driftskontroll. For bolig har vi systemet KS300 - hvor vi har levert både Eaton xComfort og Carlo Gavazzi SmartHouse.

Industriventilasjon har vårt firma fra starten av levert levert elektro og automasjon til, med noen av følgende kunder i porteføljen:

SERVICE

Kristiansen Automasjon AS holder til på Stange, i nær belligenhet til både tog og fly (Oslo Lufthavn).

Vi har med tiden opprettet gode løsninger for fjerntilkobling til våre kunde så vel som øvrige servicehenvendelser. Med Edge/2G/3G/4G både fra ICE, Telia og Telenor er våre servicemodem/ PCer tilgjengelige stort sett over hele landet og kan sendes med post samme dag som henvendelsen kommer.

Ring oss på (+47) 970 79 444 så vil en av våre dyktige medarbeidere hjelpe deg!

Bilde fra noen av våre nisjer og referanseanlegg


Commissioning for Novenco @ Peregrino LQ
Service @ Svelviksand
VA SCADA system
Service @ crushing plant
.NET application for automatic wall production
VFD cabinet in authorized zone
Commissioning for Novenco @ Maersk CJ70 jack-up rig in South Korea (DSME)
Commissioning for Novenco @ Maersk CJ70 jack-up rig in South Korea (DSME)